Home > Blog > ‘Het Doetertoe’
kinderen van JAWA onder een parachute doek

Het Doetertoe speelt een cruciale rol in het tot stand brengen van een voorziening voor kinderen met een beperking in Kenia, meer bepaald JAWA-centrum.  Aan de hand van heel wat kleine en grote projecten werkt Het Doetertoe jaar na jaar samen met JAWA totdat het centrum krachtig genoeg is om zelfstandig verder te kunnen. Het Doetertoe wil op een duurzame, structurele manier de situatie van kinderen met een beperking en hun ouders verbeteren met respect voor eigenaarschap, want JAWA-centrum is authentiek Keniaans.

Het Doetertoe vindt initiatieven, die Keniaanse ergotherapeuten nemen om kinderen met een beperking een betere kwaliteit van leven te geven, erg waardevol. Zonder hun hulp worden de kinderen aan hun lot overgelaten. De grootste oorzaak is het gebrek aan medische informatie en professionele diensten ten aanzien van ouders en hun kind met een beperking. Het Doetertoe gelooft in de kracht van de Keniaanse professionals. Zij ontfermen zich over het lot van de kinderen met een beperking uit hun gemeenschap.

Elk jaar worden verschillende projecten binnen JAWA centrum verwezenlijkt. Het Doetertoe ondersteunt JAWA in zijn werking door te zorgen voor financiële steun. In de eerste plaats zijn er de mensen die voor de kinderen zorgen, de therapeutisch behandelingen verrichten, koken, de was en de plas doen, het centrum helpen onderhouden… dus het Keniaans personeel. Ten tweede is er ook financiële steun om materialen aan te kopen, nodig om efficiënt te werk te kunnen gaan. De therapiematerialen, speelgoed, leermiddelen en dergelijke worden door Het Doetertoe grotendeels bekostigd om tegemoet te komen aan de noden van de kinderen. Ten derde zijn er de grote bouwprojecten, de infrastructuur verbeteren, het centrum uitbreiden, ook het inrichten en het onderhoud van het centrum. Ten slotte ondersteunt Het Doetertoe ook de ontwikkeling van inkomst-genererende activiteiten van JAWA, zoals het winkeltje en de boerderij. Het Doetertoe en JAWA zijn daarom voortdurend in overleg. JAWA behoudt hierin steeds de grootste verantwoordelijkheid en kennis omtrent aanpak en stappenplan. JAWA zorgt zelf ook voor financiële inkomsten in eigen kringen voor aankopen zoals voeding, verzorgingsproducten, transportkosten, verbruik,… Tot nu toe kan JAWA in Kenia niet op overheidssteun rekenen.

Daarom is “Samen” ons motto. Het Doetertoe en JAWA werken al van in het begin samen – sinds 2010 – als gelijkwaardige Noord- en Zuid partners. Het Doetertoe en JAWA willen samen de kinderen met een beperking in JAWA en hun ouders ondersteunen en de situatie waarin ze zich bevinden verbeteren. Het Doetertoe heeft zich voorgenomen om een langdurige samenwerking aan te gaan met JAWA. We willen ervoor zorgen dat het centrum goed geworteld is en voor lange tijd kan voort bestaan door onszelf – na jaren samenwerken – helemaal overbodig te maken. Het verschil kunnen maken in het leven van kinderen met een beperking en hun gezin is wat ons drijft. Een opleiding ergotherapie is wat ons bindt. Kenia is wat ons samenbracht. ‘Samen’ is het kernwoord. Samen komen we er!

JAWA (Just As We Are) is een plek waar kinderen met een beperking en hun ouders terecht kunnen en is door een Keniaanse ergotherapeut, Lawrence Kimathi opgericht. Met een team van 10 Keniaanse mensen, werken zij passioneel en gedreven mee aan de verbetering van de levenssituaties van de kinderen met een ernstige beperking. Het is een voorziening in ruraal Kenia (Nkubu), in de regio van Meru. JAWA centrum is begonnen met dagwerking voor 20 kinderen van alle leeftijden.  Ondertussen zijn er ook kinderen die er overnachten omdat de thuissituatie zo moeilijk was. In JAWA zijn nu 13 kinderen residentieel. Daarnaast komen ook nog eens gemiddeld 10 kinderen ambulant naar JAWA. Kinderen met een beperking, die daardoor niet op een school toegelaten worden, zijn inschrijfhaar in JAWA. De meesten van hen zijn kinderen met CP (hersenverlamming). JAWA biedt verzorging, een zinvolle dagbesteding, revalidatie, educatie, therapeutische begeleiding en noodopvang aan kinderen met een beperking  zodat zij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Daarnaast is JAWA ook een centrum zijn waar ouders terecht kunnen met hun vragen, lotgenotencontact en opvoedingsondersteuning mogen verwachten. De kinderen zijn afkomstig van nabij gelegen dorpen waar – door gebrek aan informatie en ondersteuning – heel weinig aandacht is voor hen. JAWA helpt de kinderen meer comfort te bieden en hen een leuke dag te bezorgen.

Elk kind, waar ook ter wereld, heeft het recht op zijn portie geluk. In JAWA streeft men ook een positievere attitude na tegenover kinderen/personen met een beperking in de eigen, lokale gemeenschap. JAWA staat voor “Just As We Are” en draagt een belangrijke emancipatiegedachte in zich: “aanvaard ons zoals we zijn”. JAWA is een open huis en men moedigt iedereen aan om kennis te komen maken met de kinderen. JAWA gelooft dat alle kinderen gelijkwaardig zijn en dezelfde mogelijkheden verdienen, zeker ook die kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Kinderen met een beperking behoren tot de meest kwetsbare groep van Kenia. Zij komen amper in aanmerking voor een gepaste zorg en begeleiding. Als gevolg van armoede en discriminatie, leven zij in uiterst moeilijke en oncomfortabele situaties (en bijgevolg ook hun hele gezin). Ook zij hebben het recht op geluk, plezier, zorg en ondersteuning in een familiale maar ook in hun sociale context. JAWA wil voor deze kinderen en hun gezin de spreekbuis zijn en streeft naar erkenning en inclusie in de gemeenschap. JAWA is in Kenia erkend als een “Community Based Organization” en als een “Educational Center”.

Het Doetertoe steunt JAWA om samen al deze doelstellingen te behalen. We wensen intensief, 10 jaar lang, samen te werken met als doel JAWA centrum duurzaam te maken. Dit wil zeggen niet meer ‘afhankelijk’ van één enkele organisatie. Daarom reikt Het Doetertoe ook de hand naar andere organisaties en individuen, meters en peters. We werken ook met een uitwisseling van vrijwilligers en stagiaires om kennis en ervaringen te delen.