Home > JAWA > CBR

CBR – Community Based Rehabilitation

DSC03640-framedJAWA is een Community Based Rehabilitation project. Dit wordt kortweg CBR genoemd. Community based betekent dat de families van het platteland waar JAWA zich tot richt, zoveel mogelijk betrokken worden in het centrum en ook gevraagd worden om bij te dragen bij het tot stand brengen van dat project omdat het de gemeenschap ten goede komt. Dit is een belangrijk element in de duurzaamheid van een CBR-programma.

JAWA werkt vooral op één locatie. Maar ook huisbezoeken gebeuren af en toe. Dit is belangrijk om advies over bijvoorbeeld aanpassingen thuis te kunnen geven of tips die ervoor zorgen dat kinderen ook thuis de nodige speelruimte hebben waar ze veilig kunnen spelen. Ouders worden ook geïnformeerd wat belangrijk is voor hun kind en vooral ook ondersteund zodat ook zij aanvoelen dat ze er niet alleen voor staan.

Er wordt ook samengewerkt met lagere scholen in de buurt, met de leiders van de locale kerkgemeenschap voor wat betreft het mobiliseren van mensen en bewustmaking van de speciale aandacht die kinderen met een beperking nodig hebben, met de locale overheden voor wat betreft wegwijs worden in het kluwen van de bureaucratische papiermolen, met andere mensen die ook een netwerk hebben en nuttig kan zijn voor JAWA,…

Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS) ontwikkelde een interessante brochure over Community Based Rehabilitation.

Lawrence geeft uitleg in twee scholen over het leven van kinderen met een beperking. “Wat is een beperking?” Hoe omschrijf jij het?
Lawrence op schoolGatuatine-Edu_Op_School_framed