Home > Wie Zijn We? > Wat doen we?

Activiteiten

In Kenia

logo

Het Doetertoe steunt JAWA-centrum in Kenia, een centrum waar dagelijks 20 kinderen kunnen langskomen voor zorg, spel, therapie,… We doen dit niet zelf. Het zijn Keniaanse mensen van ter plaatse die het project hebben opgestart en het in goede banen leiden. Het Doetertoe wenst het centrum elke twee jaar te bezoeken om evaluatie en verdere planning te doen. Ook stimuleren we een samenwerking met vrijwilligers uit België die een passende achtergrond hebben en er willen meewerken in JAWA voor een korte periode.

En hier?

In Vlaanderen houdt Het Doetertoe fondsenwervingsacties ten voordele van JAWA.

Dit was al eens spaghettifestijn, een barbecue, verkoop van pannenkoeken, confituur, vlijtige liesjes,… Alle opbrengst gaat integraal naar JAWA.

DSC_0055Blessed-framedDaarnaast worden ook projecten ingediend bij onze lokale overheden in Vlaanderen waardoor Het Doetertoe subsidies kan ontvangen. De subsidiegelden zijn voor het grootste deel bedoeld om JAWA op materieel, infrastructureel en deels organisatorisch te ondersteunen.

We stellen mogelijkheden voor peter- en meterschap voor. Kort en bondig gezegd, houdt dit in dat je meter of peter kunt worden van een kindje in JAWA door maandelijks een klein bedrag over te schrijven. Je steunt hiermee het centrum waar kinderen met een beperking terecht kunnen en je wordt op de hoogte gehouden door Het Doetertoe over de activiteiten en de situatie van je petekind in JAWA.

We sensibiliseren eveneens mensen hier over hun persoonlijke mogelijkheden maar ook over de contextuele moeilijkheden waarmee kinderen met een beperking in Kenia te maken hebben.

DSC02792We nemen deel aan beurzen die raakvlakken hebben met Kenia, kinderen met een beperking of met de vierde pijler in het algemeen. Het Doetertoe informeert over onze doelstellingen, onze samenwerking en over vrijwilligerswerk bij JAWA via onze informatie stand.

Het Doetertoe is een vierde pijlerorganisatie en werkt graag samen met mensen die zich ook vrijwillig willen inzetten, met andere vierde pijlers en met JAWA.

Het Doetertoe werkt samen met scholen en stelt een educatieve koffer ter beschikking die tot stand kwam met de financiële steun van Provincie West-Vlaanderen. Het is een koffer vol klas ideeën, boeken, attributen, foto’s en spelmateriaal: “De schat van Kariuki“.

Daarnaast streven we naar een wisselwerking van kennis en ervaringen tussen verschillende mensen die betrokken zijn bij JAWA en met verschillende mensen, groepen of organisaties hier.