Home > Wie Zijn We? > Missie en Visie

Visie: We zetten het kind centraal, elk kind telt !

Wij streven een visie na gebaseerd op een rechtvaardigheidsgevoel, namelijk:
Kinderen met een ernstige beperking worden erkend en verwerven een evenwaardige plek in de samenleving. Ze krijgen de kans om kind te zijn – daar hebben ze recht op !

Het Doetertoe wil op een duurzame, structurele manier de situatie van kinderen met een beperking en hun ouders verbeteren.

Kinderen met een beperking behoren tot de meest kwetsbare groep in Kenia, die amper in aanmerking komen voor een gepaste begeleiding. Het Doetertoe helpt bij het tot stand brengen van een centrum waar dagelijks 20 kinderen met een beperking opvang, zorg, therapie, begeleiding… aangeboden krijgen. Wij richten ons naar kinderen met een ernstige, meervoudige beperking uit de buurt waar JAWA zijn werking heeft.

DSC_0342

We bereiken naast de kinderen ook hun ouders. Ook zij worden betrokken in de werking van JAWA- centrum in Kenia. Op die manier kunnen ze rekenen op elkaars steun als oudergroep. We willen er voor zorgen dat kinderen met een beperking een plaatsje kunnen verwerven in de samenleving en dat hun omgeving hen accepteert zoals ze zijn en zoals ze zichzelf noemen: “Just As We Are” (JAWA).

Lees ook het artikel: Iedereen op café. Het artikel beschrijft 4 modellen waarop we naar kinderen met een beperking kijken.

Missie:

Het Doetertoe gelooft in ‘mensen’. Mensen met motivatie en passie die rechtvaardigheid nastreven, met respect voor ieders eigenheid en bewust van ieders verantwoordelijkheid. 

Wij geloven in de inspanningen van gemotiveerde mensen en in zij die hun droom met maatschappelijk doel nastreven, in mensen die de koe bij de hoorns vatten en verbetering van de levenssituatie van achtergestelde kinderen in eigen handen nemen. JAWA centrum wordt geleid door een Keniaanse ergotherapeut, de oprichter en initiatiefnemer van JAWA en stelt Keniaans personeel te werk dat als doel heeft kinderen met een beperking op te nemen in de gemeenschap.

Kinderen met een beperking leven in uiterst moeilijke en oncomfortabele situaties. Ook zij hebben het recht op geluk, plezier, zorg en ondersteuning in een familiale maar ook in hun sociale context. JAWA wil voor deze kinderen en hun gezin de spreekbuis zijn en streeft naar erkenning en inclusie in de gemeenschap.

JAWA maakt als centrum ook zelf deel uit van de gemeenschap en is daarom zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en de resultaten die daaruit voortvloeien. Door zelf actief kansen en problemen aan te pakken, maar ook door te netwerken en door samen te werken met Het Doetertoe willen wij op een respectvolle manier als één team een gezamenlijke doelstelling bereiken: het verbeteren van de situatie van kinderen met een beperking en hun gezin.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bij JAWA niet ontbreekt aan visie, kennis, capaciteiten of aan ambitie. Jammer genoeg zijn de financiële en materiële mogelijkheden zeer beperkt. Het Doetertoe neemt hierbij de rol van facilitator op bij de financiële ondersteuning. Samen dragen we bij aan dit project.

jonge baobab boom8efd0529bb9b7a42669c02aef0adfb01Het Doetertoe hoopt met duurzame en structurele steun (dit wil zeggen met een jarenlange samenwerking en opvolging bij het tot stand brengen van een centrum voor kinderen met een beperking), water te kunnen geven aan JAWA zodat het zich kan wortelen als een stevige boom in de grond. Op die manier kan een jong boompje uitgroeien tot een stevige boom waarvan meerdere mensen uit de buurt de vruchten kunnen plukken.

De baobab is een prachtige boom (links een jonge baobab, rechts een oude)  – ook bekend als de “levensboom”, Baobabs kunnen duizenden jaren oud worden. Ze behoren tot een lichte houtsoort maar kunnen heel wat water bevatten.