Home > Projects

Huisbezoeken

Huisbezoeken door Lawrence en Bridget Het Doetertoe hecht veel belang aan huisbezoeken.  De kwaliteit van de zorg is beter wanneer dit aangevuld wordt met thuisbegeleiding. We hopen dat, mits de financiële middelen, we dit in de komende...