Home > JAWA > Aanbod van JAWA

970431_541618612554735_1311928204_n

JAWA 088Photo0081374438_541614762555120_1284586490_n

Wat biedt JAWA aan?

JAWA wil een zinvolle dagbesteding en revalidatie aanbieden aan kinderen met een beperking  zodat zij hun mogelijkheden kunnen maximaliseren.

JAWA wenst daarnaast ook een centrum te zijn waar ouders terecht kunnen met hun vragen en opvoedingsondersteuning mogen verwachten.

JAWA wil het volgende bereiken:

 • Een centrum voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek
 • Behoefteanalyse maken van de kinderen met verstandelijke, lichamelijke, leer-, emotionele en gedragsproblemen
 • Vroegbegeleiding mogelijk maken voordat complicaties en vervormingen zich manifesteren en zich daarbij richten naar de meest acute situaties
 • Samenwerken met andere locale organisaties en kerkgemeenschappen in Meru om de behoeftes van kinderen met een beperking aan te kaarten.
 • Een veilige omgeving aanbieden waar kinderen kunnen spelen en leren
 • Positief zelfbeeld en sociaal aangepast gedrag stimuleren
 • Leren gebruik maken van hulpmiddelen
 • ADL trainen met de kinderen
 • Functionele communicatievaardigheden aanleren
 • Creatieve activiteiten organiseren (knutselen, muziek,…)
 • Gezinsondersteuning,  thuisbegeleiding
 • Ouders helpen bij tot stand komen van een aparte ouderwerking
 • Ouders technieken aanleren zoals optimale zithouding en positionering, geheugentraining, concentratie verhogen, opvoedingsmethodes,…
 • Ouders adviseren over beschikbare hulpmiddelen, aanpassingen thuis, ADL taken uit voeren, veiligheid in de leefomgeving
 • Positieve perceptie van de gemeenschap ten aanzien van kinderen met een handicap nastreven


559864_573012236082039_699342138_n
OLYMPUS DIGITAL CAMERAJAWA 097 544406_541619395887990_1003306080_n