Home > JAWA > Case-studies

Het leven van een kind

De situatie van kinderen met een handicap en hun gezin
Gezinnen krijgen in Kenia zelden steun van een overheidsinstelling bij de zorg voor hun kind. In heel het district (Meru Central County) kan men nagenoeg geen enkele faciliteit vinden voor kinderen met een meervoudige handicap. Wegens gebrek aan infrastructuur en ondersteunende diensten is de familie helemaal op zichzelf aangewezen.

De zorg voor kinderen met een handicap valt meestal uitsluitend op de schouders van het gezin. Vele families leven echter in uitzichtloze situaties waarin het moeilijk is om elk lid van het gezin nog maar van zijn basisbehoeften te voorzien. Een handicap beïnvloedt niet alleen het leven van een kind maar dat van zijn hele familie. Dit is des te meer het geval wanneer een handicap bovendien ook nog een stigma betekent voor het gezin. Handicap en armoede vormen samen een negatieve spiraal.

We kunnen ook de schrijnende situaties niet verzwijgen. In heel wat gevallen doorstaan kinderen met een ontwikkelingsproblematiek onoverkomelijk leed, toegebracht door familieleden die hen discrimineren en als verstotenen behandelen. Gelijk welke handicap kan gezien worden als een vloek. Deze kinderen worden daardoor soms onmenselijk hard behandeld. In rurale gebieden worden kinderen met een beperking in vele gevallen ook verstopt zodat ze zelf niet door anderen van de gemeenschap kunnen worden veracht. Kort samengevat leven de meeste kinderen met een beperking als vreemden in hun land waar hun fundamentele rechten en vrijheden niet erkend worden.

Gelukkig hoeft het niet altijd zo te lopen. Lees het verhaal van Nancy Wambui (14j). Haar ouders voelden ondanks de moeilijke situatie, toch de noodzaak om elkaar te steunen en zo goed mogelijk voor hun dochter te zorgen.