Home > Help Mee! > Stage of Vrijwilligerswerk in Jawa

Interesse in stage of vrijwilligerswerk in JAWA?

Het Doetertoe krijgt af en toe een vraag van mensen die vrijwilligerswerk wensen te doen bij JAWA in Kenia. Het is een mooi project en men kan zich vinden in de visie. Daarom wensen wij dit ook aan te moedigen omdat steun aan JAWA in de vorm van menselijke steun, heel welkom is. Sinds 2014 kreeg JAWA al heel wat vrijwilligers die hun handen uit de mouwen haalden over de vloer, mensen die allemaal met heerlijke ervaringen terugkeerden.

Het Doetertoe en JAWA hebben ook een samenwerking met de Artesis Plantyn Hogeschool in Antwerpen, met de opleiding ergotherapie. Jarenlang hebben we hierin alleen maar positieve stage-ervaringen kunnen constateren. We bieden ook graag andere studenten die kans om stage te lopen in JAWA.

Het profiel van mensen die een periode van een maand of meer in JAWA kunnen meewerken, zijn vooral mensen die over een bepaalde expertise / ’know how’ beschikken die ten goede komt voor het centrum: dit is dus het JAWA-team, de kinderen en hun ouders.

Wie interesse heeft in JAWA – het dagcentrum voor kinderen met een beperking in Kenia: Just As We Are, neemt best eerst contact op met Het Doetertoe: griet.deroo@hetdoetertoe.be. Nadat je ons een kennismakingsbief opstuurt waarin je ook je motivatie beschrijft, kunnen we je uitnodigen voor een afspraak bij ons thuis in Gent. In een eerste gesprek kijken we of verwachtingen en mogelijkheden op elkaar zijn afgestemd en maken we afspraken hoe we samen verder aan de slag gaan.

Wij kunnen je op wegzetten, en begeleiden vanuit België. Wij vragen van jou geen financiële bijdrage om er te kunnen meewerken, maar al je uitgaven zijn wel door jezelf te bekostigen. We helpen je reis en ervaring te plannen, maar je bent zelf verantwoordelijk om je ter plaatse te organiseren.

DSC_0079Wat mag je verwachten?

Het Doetertoe

 • zorgt voor correcte informatie over project en omgeving en heeft hierover kennis van zaken
 • biedt leerrijke ervaring aan in een veilige omgeving in een lokale Keniaanse context
 • lokale therapeuten zijn gekend door Het Doetertoe en krijgen alle vertrouwen
 • biedt een goede voorbereiding
 • biedt een doordacht kader om in te werken met concrete opdracht
 • legt contacten in Vlaanderen en Kenia waar nodig
 • is bereikbaar vanuit België voor vragen via mail en telefoon.
 • maakt een duidelijke overeenkomst op papier tussen beiden.

De vrijwilliger/stagiair

 • zet zich kosteloos in voor een periode van 1 tot 6 maand
 • staat in voor de eigen kosten van die periode (logement kost minimaal 10 € per dag)
 • is verantwoordelijk voor het organiseren van zijn eigen reis en neemt een goede reisverzekering
 • geeft feedback tijdens en na de reis over de opgedane ervaringen
 • houdt rekening met lokale gewoonten en respecteert de sociaal economische en culturele omstandigheden van de mensen in het project
 • verbindt zich ertoe bezig te zijn met de opdrachten voorgesteld door Het Doetertoe en JAWA, zo niet ons op de hoogte stellen van wijzigingen.
 • is van persoon iemand die sociaal en zelfredzaam is, creatief denkend en positief ingesteld. Kan met anderen samenwerken en van gedachten wisselen.
 • is zich ervan bewust dat vrijwilligerswerking een bijzondere ervaring is voor iedereen.Sigrid met Lydia

Mogelijke achtergrond op vlak van opleiding:

 • therapeuten, logopedisten,… (afgestudeerd of nog in opleiding)
 • paramedisch geschoold (afgestudeerd of nog in opleiding)
 • ervaring met kinderen of met kinderen met een beperking

Mogelijke opdrachten:

 • Spel en creativiteit (knutselen, groepsspelletjes, …)
 • Spraak en communicatie (oefeningen en stimuleren tot)
 • Cognitief (pre-schoolse vaardigheden oefenen)
 • Gezondheid (hygiëne, advies, verzorging, ziekte, …)
 • Sociaal (fiches van alle kinderen met sociale achtergrond + medisch en sociaal dossier – anamnese aanleggen)
 • De ruimte (prenten, muurschilderingen, toegankelijkheid, hygiëne,…)
 • Therapeutische handelingen
 • Verzorging
 • Ondersteuning van ouders en informatieverlening
 • Informatie voor Het Doetertoe : peter en meterschap -> financiële bron
 • Advies rond inkomsten-generende activiteiten
 • Technisch advies rond zuinig energieverbruik, water, elektriciteit, bouwen en verbouwen,…

De voorbereiding:

 • Over het land en de cultuur/ hoofdstad en platteland
 • Over veiligheid en attitude
 • Over accommodatie en faciliteiten ter plaatse
 • Over kinderen met een beperking in het Zuiden
 • Over de overeengekomen opdrachten

 • DSC_0321