Home > 4Kids > De Schat Van Kariuki

De Schat van Kariuki

Een koffer vol lesideeën over Kenia en over kinderen met een beperking

DSC05372koffer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leerkracht,

Leuk dat je dit lespakket gekozen hebt.

Dit lespakket is ontwikkeld voor leerlingen van derde graad lager onderwijs. Het helpt je om jouw leerlingen bewust te maken van de gelijke rechten voor kinderen met een beperking hier en overal. We nemen de leerlingen mee naar Kenia om daar de situatie te bekijken en we werken op een actieve manier rond verschillende hoofdstukken.

Een beperking is geen ziekte. Kinderen met een beperking worden vaak niet begrepen, zelfs niet gehoord, alsof zij er niet zijn. Het blijkt dat omgaan met kinderen die een beperking hebben, soms mijlenver staat van de leefwereld van de leerlingen. Toch willen we via leuke opdrachtjes tot meer inleving en begrip komen zodat samen spelen, samen leren, samen sporten, samen lachen,… geen beperking is, maar een leuke ervaring, voor iedereen. We staan ook stil bij onrecht tegen kinderen met een beperking in een ander land. Ook de manier waarop oplossingen gezocht worden en hoe kinderen met een beperking geholpen worden, zelfs in moeilijke situaties, wordt duidelijk en is hoopgevend.

We wensen jou en je leerlingen veel plezier met dit lespakket.

DSC05374koffer2

Inhoudstafel

Voorwoord

Inhoudstafel

 1. Waarover gaat het?

A   Waarom Kenia ?

B    De context

C   Concrete voorstellingen

D    Aansluiting bij de leefwereld

E    Geen stereotypen en vooroordelen

 1. Wat is de bedoeling van de koffer?
 2. Wat zijn de doelstellingen?

A    Eerste laag: Hoofdstuk Kenia

B    Tweede laag: Hoofdstuk Kinderen in Kenia

C   Derde laag: Hoofdstuk kinderen met een beperking in de klas

D    Vierde laag: Hoofdstuk kinderen met een ernstige beperking, die niet naar klas kunnen komen

 1. Leergebied overschrijdende eindtermen

A    ICT

B    Sociale vaardigheden

C   Leren leren

 1. Welke ontwikkelingsdoelen/eindtermen komen aan bod?
 2. Spelvormen en methodieken
 3. Hoe kwam de koffer tot stand?
 4. Hoe uit houten planken een koffer ontstond?
 5. Wat is de bedoeling van vzw Het Doetertoe?
 6. Hoe mag u de koffer opvatten?
 7. Voor welke doelgroep is de koffer bedoeld?
 8. Welke begeleiding is nodig bij de koffer?
 9. Wat zit er in de koffer?
 10. Hoe is de lesmap opgebouwd?
 11. Hoe is een lesfiche opgebouwd?
 12. Leerkrachtenpakket

A    Inleiding tot de achtergrond van de situatie van kinderen met een beperking in Kenia.

B    Hoe dit alles in een verhaal gegoten wordt, op maat van leerlingen 10 – 12 jaar

 1. De paspoorten van alle personages
 2. Schematisch overzicht van de fiches
 3. Suggesties

A    Een snelle hap of korte en krachtige kennismaking

B    Makkelijk en eenvoudig of met weinig extra materiaal/ruimte

C   Verdieping en inzicht

D    Heel concreet

E    Heel empathisch – spreekt de gevoelens aan

F    Spreekt de zintuigen aan

G   Creatief werken

H    Een themadag vol plezier en afwisseling

 1. Aanvullingen en updates
 2. Evaluatie van de lesopdrachten