Home > Projects > Studenten ergotherapie doen stage in JAWA

Derde jaarsstudenten ergotherapie van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, kunnen in hun eerste of tweede stage van hun laatste jaar naar Kenia gaan om enkele maanden mee te werken met de ergotherapeuten en de algemene werking in JAWA.

Bridget en Lawrence, beiden gediplomeerde Keniaanse ergotherapeuten met jarenlange ervaring bij kinderen met een ernstige beperking, en het coördineren van een centrum, staan open voor begeleiding en uitwisseling met één of meerdere Vlaamse studenten. In samenwerking met de docenten van de hogeschool coachen zij de studenten in het verwerven van nieuwe competenties die eigen zijn voor het beroep als ergotherapeuten.  Niet alleen professioneel, ook op persoonlijk vlak is deze stage een echte verrijking voor de student.

De samenwerking met AP Hogschool werd opgestart in juni 2016. Toen Lawrence Kimathi – oprichter van JAWA – en Griet Deroo – oprichter van Het Doetertoe – een voorstelling konden geven aan enkele docenten van de opleiding. Het jaar daarop werd de opportuniteit voorgesteld aan studenten die voor een internationale stage in aanmerking kwamen. Van oktober tot december 2017 hebben drie studenten voor het eerst in JAWA stage gedaan.

Na deze ervaring, die positief werd geëvalueerd door alle partijen, kijken we uit naar het tweede semester waar opnieuw een student voor drie maanden stage zal doen in JAWA.

Dankzij deze samenwerking was het ook mogelijk om een subsidie voor 2018 te ontvangen van de Stad Antwerpen.

Wie meer informatie hierover wenst neemt best contact op met Het Doetertoe en met Inge Van Eupen, coördinator internationalisering ergotherapie.