Home > Projects > Studenten ergotherapie doen stage in JAWA
studente die samen met kindje in JAWA naar de camera lacht.

Sinds 2017

– stage – ergotherapie –

Derde jaarsstudenten ergotherapie van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, kunnen in hun eerste of tweede stage van hun laatste jaar naar Kenia gaan om enkele maanden mee te werken met de ergotherapeuten en de algemene werking in JAWA.

Bridget en Lawrence, beiden gediplomeerde Keniaanse ergotherapeuten met jarenlange ervaring bij kinderen met een ernstige beperking, en het coördineren van een centrum. Zij staan open voor begeleiding en uitwisseling met één of meerdere Vlaamse studenten. In samenwerking met de docenten van de hogeschool coachen zij de studenten in het verwerven van nieuwe competenties die eigen zijn voor het beroep als ergotherapeut.  Niet alleen professioneel, maar ook op persoonlijk vlak is deze stage een echte verrijking voor de student.

De samenwerking met AP Hogeschool werd opgestart in juni 2016. Toen gaven Lawrence Kimathi – oprichter van JAWA – en Griet Deroo – oprichter van Het Doetertoe – een voorstelling aan  docenten van de opleiding. Het jaar daarop werd de mogelijkheid aan studenten open gesteld. Van oktober tot december 2017 hebben drie studenten voor het eerst in JAWA 8 weken stage gelopen. In het tweede semester ging één studente op stage voor 12 weken naar JAWA. In het volgende schooljaar gingen er ook 2 keer 2 studenten op stage.

Na deze ervaring, die positief werd geëvalueerd door alle partijen, kijken we uit naar de volgende studenten die stage zullen doen in JAWA.

Wie meer informatie hierover wenst neemt best contact op met Griet Deroo van Het Doetertoe of met Ingrid Sanders, coördinator internationalisering ergotherapie.