Home > Projects > Huisbezoeken

Huisbezoeken door Lawrence en Bridget

Het Doetertoe hecht veel belang aan huisbezoeken.  De kwaliteit van de zorg is beter wanneer dit aangevuld wordt met thuisbegeleiding. We hopen dat, mits de financiële middelen, we dit in de komende jaren, met extra personeel tot stand te brengen.

Bekijk hieronder onze fotoreportage over de huisbezoeken van JAWA.

Je kan zien dat Lawrence onder andere bij Dennis, Lucy, Miriam, Ronny en Tressy langs ging en dat ook wij hiervan getuige waren.

Waarom is het goed om op huisbezoek te gaan?

In een eerste fase waren huisbezoeken bedoeld om kinderen uit de buurt te identificeren als kinderen met een beperking die in aanmerking komen voor een inschrijving in JAWA-centrum. Ouders werden daarbij geïnformeerd over de plannen en de doelstellingen.

Het identificeren van kinderen met een beperking lijkt misschien gek, maar in Kenia worden kinderen heel vaak verstopt van de rest van de wereld en weten zelfs buren niet dat er nog een kind is.

Huisbezoeken gebeurden vaker in de periode dat JAWA nog geen afgewerkte plek voor de kinderen had. Nu is JAWA er wel en voorziet het ook vervoer om de kinderen elke dag of enkele dagen per week op te halen en terug te brengen. Elke dag zijn er  ongeveer 20 kinderen in het centrum. Het werkschema zit dan ook propvol voor alle teamleden van JAWA.

En momenteel… leggen Lawrence en Bridget als therapeuten ook nu nog huisbezoeken af om met eigen ogen te zien hoe de thuissituatie is en wat kinderen en ouders nodig hebben. Dat is zeker nodig en bijzonder nuttig.

Sommige ouders zitten psychologisch zo in de put dat ze niet meer zien hoe ze eruit kunnen geraken. Met de steun van JAWA lukt het dan al stukken beter. Gewoon iemand die kan luisteren en begrip toont, oplossing helpt zoeken is voor ouders van kinderen met een beperking in Kenia niet evident.

Thuis is de omgeving die het meest vertrouwd is. Soms is het krijgen van allerlei gouden tips op een plaats die helemaal anders is ingericht dan thuis, gewoon heel moeilijk toe te passen thuis. Aan huis kunnen oefeningen ook eens worden voor getoond met het beschikbare materiaal. Ook kan er gekeken worden naar de meest veilige situaties om risico’s op bijvoorbeeld brandwonden of een val te beperken.

Toegegeven, met de beschikbare tijd en slechts 2 therapeuten is het nu moeilijker geworden om vaak aan huis te gaan. Extra werkkrachten zouden daarom gewenst zijn. Indien de financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn, wenst Het Doetertoe zich hierop meer te investeren.

Sommige kinderen kunnen zich ook moeilijk verplaatsen naar het centrum. Voor hen is het heel zeker goed dat iemand de twee weken of maandelijks langs komt.

 

Wat ouders kunnen leren (ouderwerking)

Het is in het belang van het kind dat hun ouders goed geïnformeerd zijn over de beperking van hun kind. Veel ouders komen bijvoorbeeld via JAWA voor het eerst te weten wat voor beperking hun kindje eigenlijk heeft en hoe zij het kunnen helpen om de ontwikkeling te stimuleren.

Ouders leren:

 • dat de beperking geen vloek is van bijvoorbeeld de voorouders noch van God.
 • dat men  zich niet moet schamen omwille van een beperking en dat het zelfs goed is om erover te praten of het kind ook eens mee te nemen ergens naartoe.
 • dat de beperking niet besmettelijk is, ook al beweren buren en kennissen van wel.
 • dat de beperking niet hun eigen schuld is of dat van iemand anders. Vaders verwijten vaak de moeder als de schuldige  voor de beperking van het kind. Heel veel vaders verlaten daarom ook het gezin.
 • dat de beperking een medisch te verklaren oorzaak heeft.
 • dat er geen genezing mogelijk is, maar dat wel oefeningen gedaan kunnen worden om zoveel mogelijk vaardigheden te leren.
 • dat de omgeving kan aangepast worden om het leren van vaardigheden vlotter te doen verlopen en dat bepaalde hulpmiddelen aangewend kunnen worden om bijvoorbeeld wel te kunnen zitten.
 • dat kinderen wel intelligent kunnen zijn, als ze bijvoorbeeld niet kunnen spreken omwille van neuromusculaire problemen. En dat dus schoolse vaardigheden aanleren, zoals leren lezen zeker niet overbodig zijn, integendeel.
 • dat de kinderen meer zijn dan hun beperking alleen en dat ook zij willen kunnen spelen en lachen zoals iedereen.
 • dat de kinderen wellicht voor altijd speciale zorg nodig zullen hebben maar dat ze kunnen streven naar een situatie dat zowel voor hen als ouders als voor hun kind zo goed mogelijk voorzien kan worden.
 • dat ze er niet alleen voor staan en geholpen en gehoord kunnen worden door andere ouders die in dezelfde situatie zijn.
 • dat het team van JAWA bereikbaar is voor vragen en het helpen zoeken naar oplossingen.